Meest voorkomende oorzaken van een verstopt toilet

U wil niet dat een verstopping terugkeert. Eén manier: de oorzaak zoeken en wegnemen.

Erg vervelend: het water in de WC loopt traag door of helemaal niet meer; het water komt naar boven bij het doorspoelen.
Zo’n verstoppingen van het toilet kennen hun oorzaken zowel binnen als buiten het huis.

Verstoppingen binnenshuis:
– geurblokjes die per ongeluk mee doorspoelen
– vochtige doekjes of te dik toiletpapier
– doorspoelen producten voor vrouwelijke hygiëne
– speelgoed van kinderen
– andere dan septische producten worden doorgespoeld: etensresten, verf, olie, vetten, …

Verstoppingen buitenshuis:
– de beerput zit vol. Zijn de afvoerbuizen van uw toilet aangesloten op een beerput of zogenaamde sterfput? Dan kan het ook eenvoudig dat deze vol is. Ruimen van de beerput volstaat in dat geval.
– werking septische put verstoord. Is de afvoer aangesloten op een septisch put? Dan kan zich daar een probleem stellen als het residu niet meer behoorlijk wordt afgebroken door bacteriën. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van doorspoelen van chemicaliën. Dit verstoort de bacteriehuishouding in uw septische put, waardoor de septische put haar functie (septische deeltjes afbreken) niet meer naar behoren uitvoert.
– afvoerleiding van septische put naar riool verstopt. Dit fenomeen toont zich wanneer de inhoud van de septische put hoger dan de afvoerbuis naar de straatriool.
– verborgen kamers in het leidingnetwerk. Zeker bij oudere huizen weten eigenaars vaak niet hoe het afvoernetwerk eruit ziet. We zien dat problemen ook vaak hun oorzaak kennen in verstopping van ongekende kamers en kijkputjes.
– de geurafsluiter van de straat raakt verstopt. Oorzaak hiervan begint bij teveel bladeren in regenpijp. Resultaat is een verstopping in uw huis.
– huis en/of leidingen verzakken mettertijd. Leidingen raken beschadigd.