Verstopping riool verzekerd?

Is de verstopping van de riool verzekerd?
Kan ik een beroep doen op mijn woningverzekering voor het ontstoppen van een verstopte wc of afvoerleiding?

Voor een gewone verstopping van een leiding of rioolbuis, bijvoorbeeld door voedingsresten of restafval, komt de verzekering niet tussen, maar wel als blijkt dat de oorzaak van de verstopping een breuk of een barst in uw leiding is. In dat geval neemt de verzekering ook de kosten van de ontstopping voor hun rekening!

In iedere polis andere regels?

Neen, over het algemeen niet. Gaat het om een ‘gewone’ brandverzekering die geldt voor zgn. eenvoudige risico’s, dan zijn de voorwaarden van de verschillende maatschappijen gelijklopend. Zo’n ‘gewone’ verzekering geldt voor woningen en bedrijfsgebouwen voor een verzekerde waarde van ongeveer € 1.500.000. Ook voor een blokpolis in een appartementsgebouw gelden deze voorwaarden tot een verzekerd kapitaal van ongeveer € 47.000.000.

Let op! Enkel als het gaat om gebouwen met een grotere waarde, dan kan de verzekeraar specifieke afspraken voorstellen die afwijken van deze ‘eenvoudige risico’s’.

Wat is er dan precies gedekt?

Schade door een leiding die lekt?
In een ‘gewone’ brandverzekering is de schade door verstopte of lekke leidingen verzekerd. Het maakt niet uit of het gaat om een water-, gas-, mazout- of afvoerleiding.

Enkel de schade! Is er waterschade door een waterlek of een verstopte afvoerleiding, dan zal de verzekering die schade voor u vergoeden. De schade aan de leiding zelf is echter niet gedekt. Ook het ontstoppen of ledigen van ondergrondse leidingen zelf en septische putten is niet gedekt. Logisch, want dit hoort eigenlijk bij het normale periodieke onderhoud. De herstelling van de leiding en het onderhoud moet u m.a.w. nog steeds zelf betalen.

Wat met de factuur om het lek op te sporen?
Die kunt u wel inbrengen en dit zelfs als er geen schade is. Uiteraard komt de verzekeraar enkel tussen als blijkt dat zo’n opsporing echt wel nodig was in dat geval. Vraag om zeker te zijn het best eerst het akkoord van de verzekeraar en schakel dan pas een lekzoekbedrijf in.

Waterschade door bladeren in de dakgoot?
De verzekeraar komt in principe maar tussen als de schade het gevolg is van een plotse en onverwachte gebeurtenis. Indien u de bladeren in de dakgoot niet verwijdert, is dat een nalatigheid en een geleidelijk proces. De verzekeraar zou daarom een tussenkomst kunnen weigeren…

In de praktijk meestal tóch gedekt…
Dit is zo omdat de verzekeraar zo’n nalatigheid enkel kan inroepen als hij de preventiemaatregel, bv. de verplichting om de bladeren te verwijderen, echt uitdrukkelijk opneemt in de polis. In de praktijk gebeurt dit zelden en zijn dus ook verstopte leidingen, bv. door bladeren, waspoeder, maandverbanden of andere te vermijden blokkages, gedekt.

Let op! Water dat via de muur binnensijpelt, bv. door een verstopte regenpijp, is echter niet gedekt. Vraag dit na bij uw brandverzekering.

Contacteer eerst uw verzekering en neem dan contact op met ons. Onze firma Lekdetect.be ontstopt in geval van waterlekkage.

VASTE PRIJS! Vraag hier offerte

Nog vragen? BEL GRATIS:
0800 18 700