Verstopte afvoer door hevige regen?

Jammer, maar helaas krijgen we in ons Belgenlandje op jaarbasis met een hoop regenval te maken. Soms kan het dagenlang aan één stuk door met bakken uit de hemel vallen, en ook in de zomer is dat niet zo uitzonderlijk. Wanneer de regenval zo intens is, zal de hoeveelheid water op een bepaald moment te groot zijn om door het reguliere afvoersysteem opgevangen te kunnen worden.

In dat geval kan overtollige regen leiden tot diverse vormen van overlast, zoals een verstopte afvoer. Maar ook externe onderdelen van uw woning kunnen problemen ondervinden door wateroverlast, bijvoorbeeld in de vorm van een verstopte regenpijn. Een verstopte afvoer binnenshuis is echter een stuk minder comfortabel, aangezien u dan geconfronteerd kunt worden met rioolwater in uw woning.

Hoe ontstaat overlast na overtollige regen precies?

Wanneer het een poosje heftig regent, dan zal het regenwater initieel netjes via afvoerputten in het riool terecht komen. Maar op een bepaald moment zal het riool overvol raken, als gevolg hiervan raakt de riool boven haar capaciteit en het waterniveau zal ineens gaan stijgen. Het aanwezige water zoekt dan naar een andere uitweg, zoals een afvoer binnenshuis. Via deze route kan het overtollige water zich weer een weg naar buiten wanen en dit betekent, dat u problemen kunt ondervinden met een verstopte afvoer.

Een regenwaterbekken is een eerste barrière tegen regenoverlast

Veel gemeenten hebben getracht dit probleem te ondervangen door het plaatsen van zogeheten regenwaterbekkens of overstromingsgebieden. Dit zijn verzakkingen op bepaalde plekken in wijken, zoals grasveldjes. Wanneer de straten blank staan, kan het water via een regenwaterbekken zakken. Het is eigenlijk een soort extra put. Maar wanneer het erg heftig regent, kan zelfs het overstromingsgebied vollopen. Hierdoor zal er alsnog water op straat zichtbaar zijn en dit water kan dus alsnog voor verstoppingen zorgen.

Is uw afvoer verstopt door overtollige regen?

U kunt vrij snel merken, of u last heeft van een verstopte afvoer. Allereerst zult u al gauw genoeg een enigszins vervelende rioolgeur in huis kunnen waarnemen, veelal in en rondom het toilet. Ook is het goed mogelijk dat u borrelende geluiden hoort vanuit uw afvoeren, dit kan zowel in de keuken als in de badkamer zijn. Vaak gaat dit gepaard met water dat omhoog komt en ook water dat niet goed meer wegspoelt. Wanneer u deze symptomen tegenkomt, is de kans vrijwel zeker dat uw afvoer verstopt is.

Wat kunt u doen bij een verstopte afvoer door regenval?

Helaas is de procedure bij een verstopte afvoer door regen ietwat anders dan bij een normale verstopping. Een reguliere verstopping houdt veelal in, dat er ergens een object vast zit dat moet worden verwijderd. Is dit eenmaal uitgevoerd, dan kan het water weer vrijelijk stromen. Bij regenval komt er echter water van buitenaf naar binnen toe, waardoor het probleem iets moeilijker aan te pakken is. Wij adviseren daarom altijd een expert in te schakelen, die precies voor u kan uitzoeken waar het knelpunt zich bevindt.